WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: czwartek, 11, czerwiec 2009 21:40
Administrator
Odsłony: 7151
Zarząd Stowarzyszenia "Klub Gorliczan" uprzejmie zaprasza na

 

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

 


dnia 30 czerwca 2009 roku (wtorek), I termin godz. 17.00
II termin godz 17.30

sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
"Dwór Karwacjanów" - Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

 

Proponowany program walnego zebrania:

 

  1. Powitanie gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór przewodniczącego walnego zebrania i sekretarza.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 2005- 2009.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 2005-2009
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  8. Wybory nowych władz Stowarzyszenia.
  9. Przyjęcie programu działalności Stowarzyszenia na lata 2009-2012.
  10. Wolne wnioski- dyskusja.