WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA "KLUB GORLICZAN"

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: wtorek, 03, czerwiec 2014 20:02
Klubgorliczan
Odsłony: 6668

Zarząd Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”
uprzejmie zaprasza na 

WALNE  ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
„KLUB GORLICZAN”

dnia 28 czerwca 2014 roku (sobota), godz. 12.00
sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego 
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

 Proponowany program walnego zebrania:

1. Powitanie gości.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego walnego zebrania i sekretarza.

4. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 22.06.2013 – 28.06.2014 

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres  22.06.2013  –  28.06.2014

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres 22.06.2013 – 28.06.2014

9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za okres 22.06.2013 – 28.06.2014 

10. Wolne wnioski- dyskusja.

11. Przyjęcie programu działalności Stowarzyszenia na rok 2014/2015.

12. Zakończenie zebrania