Statut

Zobacz pełną treść statutu

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy, pobierz deklarację członkowską (.doc)

Programy

2016

2015

2014

2013

2012

 • Program Działalności Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” na lata 2011-2012
 • Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” w dniu 30 czerwca 2012 roku

2011

 • Program Działalności Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” na lata 2011-2012
 • Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” w dniu 19 marca 2011 roku

2010

 • Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” w dniu 26 czerwca 2010

2009

 • Program Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” w dniu 30 czerwca 2009

2007

2006

Protokoły

2016

2015

2014

2013

2012

 • Protokół z Walnego Zebrania z dnia 30 czerwca 2012r.

2011

 • Protokół z Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Zebrania z dnia 19 marzec 2011r.

2009

 • Protokół z dnia 27 września 2009r.
 • Protokół nr 1 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z dnia 25 czerwca 2009r.
 • Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Gorliczan z dnia 30 czerwca 2009r.

2007

2006

2005

Sprawozdania

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Klub Gorliczan" za okres od  listopada 2005 do czerwca 2009 r.

2006

2005

Uchwały

2016

 • Uchwała Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2016r.
 • Uchwała Nr 2/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2016r.
 • Uchwała Nr 3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2016r.
 • Uchwała Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2016r.
 • Uchwała Nr 5/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2016r.
 • Uchwała Nr 6/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2016r.
 • Uchwała Nr 7/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2016r.

2015

 • Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2015r.
 • Uchwała Nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2015r.
 • Uchwała Nr 3/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2015r.
 • Uchwała Nr 4/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2015r.
 • Uchwała Nr 5/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2015r.
 • Uchwała Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2015r.

2014

 • Uchwała Nr 1/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.
 • Uchwała Nr 2/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.
 • Uchwała Nr 3/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.
 • Uchwała Nr 4/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.
 • Uchwała Nr 5/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.
 • Uchwała Nr 6/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.
 • Uchwała Nr 7/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.
 • Uchwała Nr 8/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 28.06.2014 r.

2013

 • Uchwała Nr 1/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.
 • Uchwała Nr 2/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.
 • Uchwała Nr 3/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.
 • Uchwała Nr 4/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.
 • Uchwała Nr 5/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.
 • Uchwała nr 6/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.
 • Uchwała Nr 7/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.
 • Uchwała Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 22.06.2013r.

2012

 • Uchwała Nr …/2012 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2012r.
 • Uchwała Nr …/2012 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2012r.
 • Uchwała Nr …/2012 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2012r.
 • Uchwała Nr …/2012 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2012r.
 • Uchwała Nr …/2012 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 30.06.2012r.

2011

 • Uchwała Nr 1/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 19.03.2011r.
 • Uchwała Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 19.03.2011r.
 • Uchwała Nr 2/2011 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 19.03.2011 r.
 • Uchwała Nr 3/2011 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 19.03.2011r.
 • Uchwała Nr 6/2011 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 19.03.2011r.

2010

 • Uchwała Nr 3/2010 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 26.06.2010r.
 • Uchwała Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 26.06.2010 r.
 • Uchwała Nr 1/2010 Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 26.06.2010 r.

2009

 • Uchwała Nr 1 Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 27.09.2009r.
 • Uchwała nr 1/09 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 25.06.2009r.
 • Uchwała Nr 3/09 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 27.09.2009 r.
 • Uchwała Nr 4/09 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” z dnia 27.09.2009 r.
 • Uchwała Nr 1/09 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Klub Gorliczan" z dnia 24.09.2009r.
 • Uchwała Nr 1 Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Klub Gorliczan" z dnia 27.09.2009 r.
 • Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Stowarzyszenia "Klub Gorliczan" z dnia 27.09.2009 r.
 • Uchwała Nr 3/09 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Klub Gorliczan" z dnia 27.09.2009 r.
 • Uchwała Nr 4/09 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Klub Gorliczan" z dnia 27.09.2009 r.

2007

2006

2005

 • Uchwała Nr 1 z dnia 2 listopad 2005r., pobierz plik (.doc)
 • Uchwała Nr 2 z dnia 2 listopad 2005r., pobierz plik (.doc)
 • Uchwała Nr 3 z dnia 2 listopad 2005r., pobierz plik (.doc)
 • Uchwała Nr 4 z dnia 2 listopad 2005r., pobierz plik (.doc)
 • Uchwała Nr 5 z dnia 2 listopad 2005r., pobierz plik (.doc)
 • Uchwała Nr 6 z dnia 2 listopad 2005r., pobierz plik (.doc)
 • Uchwała Nr 7 z dnia 2 listopad 2005r., pobierz plik (.doc)

Pisma

2017

 • Wniosek o przyznanie nagrody "Mosty Starosty" dla F. Berkowicza

2016

 • Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN”  dnia 25 czerwca 2016r.

2015

 • Zaproszenie do udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe Gorliczan z okazji setnej rocznicy Bitwy Gorlickiej
 • Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN”  dnia 30 czerwca 2015r.

2014

 • Pismo o zgodę na umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej 80-tej rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN”  dnia 28 czerwca 2014r.

2013

 • Wniosek o przyznanie nagrody "Mosty Starosty" dla T.Kuka
 • Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN” dnia 30 czerwca 2013 r.

2012

 • Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN”  dnia 30 czerwca 2012r.

2011

 • Pismo z dnia 02.12.2011
 • Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN” dnia 19 marca 2011r.

2010

 • Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA „KLUB GORLICZAN” dnia 26 czerwca 2010r.

Dane Kontaktowe

Wszelką korespondencję i pytania należy kierować pod jeden z poniższych adresów:

Starostwo Powiatowe
ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
tel. 018-354-87-84
fax. 018-353-75-45
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów"
ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice
tel.fax. 018-35-35-601
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

lub: klubgorliczan@klubgorliczan